Гонорар - Погодинна оплата


Погодинна оплата використовується для визначення гонорару у тих випадках, коли на момент укладення угоди, неможливо визначити обсяг послуг, які повинен надати адвокат для належного виконання доручення клієнта.

Погодинна оплата також може використовуватись разом із оплатою у формі фіксованої суми в тих випадках, коли в ході виконання доручення виникне необхідність доповнити (збільшити) обсяг роботи адвоката.

При використанні погодинної форми клієнт вносить обумовлену суму авансу, який списується адвокатом по мірі виконання доручення.

Витрати часу, а відповідно і розмір суми, яка підлягає списанню, адвокат визначає на власний розсуд, виходячи з розумно необхідного часу для виконання певної роботи.

Про виконану роботу, витрачений час та розмір списаного гонорару адвокат інформує клієнта по електронній пошті з періодичністю, яка визначається домовленістю сторін.

 Якщо клієнт не згоден з тим, як адвокат визначив час необхідний для виконання доручення, він має право розірвати угоду з адвокатом. Списання авансу закінчується з моменту повідомлення клієнтом адвокату про розірвання угоди, за винятком випадків коли від повідомлення і до підписання угоди про розірвання угоди адвокат зобов`язаний виконувати доручення клієнта (участь у слідчих діях, судові засідання). Якщо клієнт відмовляється від послуг адвоката на стадії судового розгляду кримінальної справи, то списання авансу припиняється з моменту прийняття судом відмови клієнта від захисника.

Повідомлення про розірвання угоди з адвокатом має бути зроблене у той же спосіб, який адвокат використовує для інформування клієнта про хід виконання доручення, тобто електронною поштою з підтвердженням по телефону.

casus.com.ua © 2012 ЮК'А