Коментарі - Оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи


Оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи
 
14 грудня 2006 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо оскарження постанови про порушення кримінальної справи», який доповнив КПК України 1960 року статтями 2367, 2368, і врегулював порядок оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи.
 
19 - 20 листопада 2012 року набирає чинності КПК України 2012 року. КПК України 2012 року не передбачає можливості оскарження постанови про порушення кримінальної справи. Вказаний кодекс взагалі не передбачає такої стадії процесу, як порушення кримінальної справи. Фактично стадія порушення кримінальної справи включена до стадії досудового розслідування.
 
Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, передбачені ст. 303 КПК України 2012 року. Вказана стаття передбачає можливість оскаржити закриття кримінального провадження та бездіяльність щодо початку кримінального провадження.
 
Стадії порушення кримінальної справи не має, але залишилась заінтересованість особи, відносно якої проводиться досудове розслідування, у найбільш ефективному судовому захисті від негативних наслідків такого розслідування, які, як справедливо зазначав Конституційний суд України в своєму рішенні від 30 січня 2003 року №3-рп/2003, виходять за межі кримінально-процесуальних відносин, і здатні завдати такої шкоди конституційним правам і свободам внаслідок несвоєчасного судового контролю, що поновити їх буде нездійсненним.
 
Новий процесуальний кодекс повністю не виключив можливість судового захисту від незаконного започаткування кримінального провадження.
 
Так, ст. 308 КПК України 2012 року передбачає можливість підозрюваним, обвинуваченим оскаржити вищестоящому прокурору недотримання розумних строків слідчим під час досудового розслідування; а ст. 303 КПК України не містить вичерпного переліку випадків бездіяльності прокурора та слідчого, які можуть бути оскаржені до суду.
 
Тому не можна виключати, що складеться практика, коли суди будуть приймати скарги на недотримання розумних строків провадження досудового розслідування, якщо, на думку підозрюваного, обвинуваченого прокурор вищого рівня за їх скаргою не вжив належних заходів і порушень закону не усунув.
 
Проте перспектива оскарження до суду бездіяльності слідчого, яка виразилась в недотриманні розумних строків досудового розслідування, особою відносно якої фактично провадиться досудове розслідування і яка не є підозрюваним чи обвинуваченим у справі, представляється більш невизначеною.

 Сергій Портянко, 2012

casus.com.ua © 2012 ЮК'А