Коментарі - Додаток 1

Перелік осіб, які мають право на апеляційне оскарження, підстави та види судових рішень відповідно до КПК

N Особа Вид судового рішення Мотиви та підстави оскарження
1 Обвинувачений, законний представник, захисник Обвинувальний вирок
(п. 1 ч. 1 ст. 393 КПК)
В частині, що стосується інтересів обвинуваченого
2 Виправдувальний вирок
(п. 2 ч. 1 ст. 393 КПК)
В частині мотивів і підстав виправдання
3 Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим
(ч. 3 ст. 394 КПК)
- Призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди;
- ухвалення вироку без згоди підозрюваного, обвинуваченого на призначення покарання;
- невиконання судом вимог, встановлених частинами 5 - 7 ст. 474 КПК, в тому числі нероз'яснення наслідків укладення угоди
4 Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості
(ч. 4 ст. 394 КПК)
- Призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди;
- ухвалення вироку без згоди підозрюваного, обвинуваченого на призначення покарання;
- невиконання судом вимог, встановлених частинами 4, 6, 7 ст. 474 КПК, в тому числі нероз'яснення наслідків укладення угоди
5 Підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник Ухвала слідчого судді, ухвала суду першої інстанції згідно з Додатком 3 (ухвали слідчого судді), Додатком 2 (вироки та ухвали суду першої інстанції) У цілому
6 Неповнолітній, його захисник чи законний представник Ухвала про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів виховного характеру В частині, що стосується інтересів неповнолітнього
7 Законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру Ухвала про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного характеру У цілому
8 Прокурор Обвинувальний вирок; виправдувальний вирок У цілому
9 Ухвала про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру У цілому
10 Ухвала, постановлена під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судових рішень (п. 3 ч. 2 ст. 392 КПК, Додаток 3) У цілому
11 Ухвала слідчого судді
(ч. 3 ст. 392 КПК, Додаток 2)
У цілому
12 Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим
(ч. 3 ст. 394 КПК)
Лише з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з ч. 3 ст. 469 КПК угода не може бути укладена (п. 3 ч. 3 ст. 394 КПК)
13 Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим
(ч. 4 ст. 394 КПК).
- Призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди;
- затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з ч. 4 ст. 469 КПК угода не може бути укладена (п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК)
14 Потерпілий або його законний представник чи представник Судові рішення: вирок, ухвала суду, ухвала слідчого судді (згідно з положеннями ст. 392 КПК) У частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції
15 Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим
(п. 2 ч. 3 ст. 394 КПК)
- Призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди;
- ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання;
- нероз'яснення потерпілому наслідків укладення угоди;
- невиконання судом вимог, встановлених частинами 6, 7 ст. 474 КПК
16 Цивільний позивач, його представник або законний представник Судові рішення: вирок, ухвала суду, ухвала слідчого судді (згідно з положеннями ст. 392 КПК) У частині, що стосується вирішення цивільного позову
17 Цивільний відповідач, його представник Судові рішення: вирок, ухвала суду, ухвала слідчого судді (згідно з положеннями ст. 392 КПК) У частині, що стосується вирішення цивільного позову
18 Інші особи, прав, свобод чи інтересів яких стосується судове рішення, у тому числі:
1) за наслідками розгляду слідчим суддею скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, прокурора
2) особи, щодо яких були застосовані заходи забезпечення кримінального провадження
3)сторони кримінального провадження, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі
Судові рішення: вирок, ухвала суду, ухвала слідчого судді (згідно з положеннями ст. 392 КПК) В частині порушених прав, свобод чи інтересів
19 1) Ухвала слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження
(ч. 3 ст. 307 КПК);
2) ухвала слідчого судді про повернення скарги
(ч. 6 ст. 304 КПК);
3) ухвала слідчого судді про відмову у відкритті провадження за скаргою на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора
(ч. 6 ст. 304 КПК).
У цілому
20 1) Ухвала слідчого судді про арешт майна (ст. 173 КПК);
2) ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність (ст. 163 КПК);
3) ухвала слідчого судді про відсторонення від посади (ст. 154 КПК)
У цілому
21 Судове рішення (обвинувальний вирок) щодо процесуальних витрат, якщо це стосується їхніх інтересів (ст. 126 КПК) У цілому
22 Орган, що подав клопотання (Міністерство юстиції України);
особа, щодо якої вирішено відповідне питання;
прокурор
Ухвала суду про виконання вироку суду іноземної держави чи відмову у цьому (пункти 1,2 ч. 4 ст. 603 КПК, ч. 9 ст. 603 КПК);
ухвала суду про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України
(ч. 7 ст. 610 КПК)
У цілому
casus.com.ua © 2012 ЮК'А