Законодавство - Договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації

Договори, які підлягають нотаріальному посвідченню
та/або державній реєстрації

Вид договору  Нотаріальне посвідчення Державна реєстрація  Підстава 
Договір про створення акціонерного товариства, якщо воно створюється фізичними особами  так   –  Ч. 2 ст. 153 ЦКУ;
ч. 3 ст. 9 Закону № 514 
Довіреність, що видається у порядку передоручення  так   –  Ч. 2 ст. 245 ЦКУ 
Доручення на заповнення річної декларації про майновий стан і доходи так   –  пп. 179.5 ПКУ 
Договір застави нерухомого майна, космічних об`єктів, транспортних засобів так  так Ст. 577 ЦКУ;
ст. 13 Закону № 2654
Договір купівлі-продажу та міни:
• земельної ділянки;
• єдиного майнового комплексу;
• житлового будинку (квартири);
• іншого нерухомого майна
 так  так Ст. 657, 716 ЦКУ;
ч. 7 ст. 128,  ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 142 ЗКУ
Договір дарування:
• нерухомої речі;
• валютних цінностей на суму, яка перевищує п'ятдесятикратний розмір НМДГ
 так –  Ст. 719 ЦКУ;
ч. 1 ст. 132 ЗКУ
Договір ренти   так –  Ст. 732 ЦКУ 
Договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти   так  так
Договір довічного утримання (догляду)   так –  Ст. 745 ЦКУ 
Договір довічного утримання (догляду), за яким передається набувачеві у власність нерухоме майно  так  так
Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на 3 роки і більше*  так так Ст. 793, 794 ЦКУ;
пп. «б» пп. 170.1.5 ПКУ 
Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи*  так –  Ст. 799 ЦКУ 
Договір оренди земельної ділянки*   так  так ст. 14 Закону № 161
Договір лізингу будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини)строком на 3 роки і більше*  так  так Ч. 2 ст. 806, ст. 793,ст. 794 ЦКУ;
пп. «б» пп. 170.1.5 ПКУ 
Договір лізингу транспортного засобу за участю фізичної особи*   так –  Ч. 2 ст. 806, ст. 799 ЦКУ
Договір лізингу:
• земельної ділянки;
• єдиного майнового комплексу;
• житлового будинку (квартири);
• іншого нерухомого майна*
 так  так Ч. 2 ст. 806, ст. 657 ЦКУ;
пп. «б» пп. 170.1.5 ПКУ 
Договір оренди житла з викупом*  так  так Ст. 811 ЦКУ;
пп. «б» пп. 170.1.5 ПКУ 
Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на 3 роки і більше   так –  Ч. 3 ст. 828, ст. 793 ЦКУ
Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа   так –  Ч. 4 ст. 828 ЦКУ 
Договір управління нерухомим майном   так  так Ч. 2 ст. 1031 ЦКУ 
Заповіт  так –  Ч. 3 ст. 1247 ЦКУ 
Відмова від спільного заповіту щодо майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності  так –  Ч. 3 ст. 1243 ЦКУ 
Договір про зміну черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадкування   так –  Ст. 1259 ЦКУ 
Угода спадкоємців про зміну розміру частки у спадщині стосовно нерухомого майна або транспортних засобів  так –  Ч. 3 ст. 1267 ЦКУ 
Спадковий договір   так –  Ст. 1304 ЦКУ 
Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку   так –  Ч. 2 ст. 88 ЗКУ 
Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна   так –  Ч. 3 ст. 364 ЦКУ 
Договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій (сумісній) власності   так –  Ч. 3 ст. 367, ч. 4 ст. 372 ЦКУ
Згода співвласників на вчинення правочинущодо розпорядження спільним майном   так –  Ч. 2 ст. 367 ЦКУ 


Перелік нормативно-правових актів


ЦКУ – Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV

ГКУ – Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV

ЗКУ – Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III

ПКУ – Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Закон № 2654 – Закон України «Про заставу» від 02.10.92 р. № 2654-XII

Закон № 161 – Закон України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV

Закон № 514 – Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI
До відома

* Якщо договір найму (оренди) підлягав нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, договір піднайму (суборенди) також підлягатиме нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації (ст. 774 ЦКУ).
** 
Обов'язковому нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації підлягають договори лише у випадках, встановлених законом. Але на вимогу фізичної або юридичної особи будь-який договір з її участю може бути нотаріально посвідчений (ст. 209, ст. 210 ЦКУ).
Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації – з моменту державної реєстрації (ст. 640 ЦКУ).
Угода про зміну або розірвання договору, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, вчиняється в такій самій формі, що й основний договір (ст. 654 ЦКУ).

casus.com.ua © 2012 ЮК'А